Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Operatora serwisu świadczonych za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Strona dostępna jest w domenie boxkitchen.pl
 3. Dostęp do usług strony jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację konta. Każdy odwiedzający Stronę może mieć tylko jedno konto.
 4. Operatorem serwisu jest Box Kitchen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, Aleja Mireckiego 14, NIP: 6342879470. Wszelkie prawa do zawartości serwisu boxkitchen.pl są zastrzeżone.
 5. Operator serwisu jest dostawcą usługi w zakresie cateringu dietetycznego, doradztwa żywieniowego. Obejmuje ona kompleksowe przygotowanie oraz wytworzenie i dostarczenie pod wskazany adres zestawu od 2 do 5 zapakowanych posiłków. Każdy posiłek posiada samoprzylepną etykietę z nazwą, kalorycznością. Całość zapakowana jest w papierowe torby z logo BoxKitchen.
 6. Klientem może zostać tylko osoba pełnoletnia (konsument lub przedsiębiorca) zamawiający usługę.
 7. Operator serwisu dostarcza drogą elektroniczną fakturę VAT, jeżeli klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 8. Warunkiem korzystania z oferowanych usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia wiąże się z jego akceptacją.
 9. Adres dostawy to dokładny adres podany przez klienta podczas składania zamówienia wskazujący miejscowość, ulicę nr domu/mieszkania oraz kod do bramy, klatki, telefon do kontaktu dla kuriera, alternatywne miejsce pozostawienia dostawy (np. sąsiad). Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony zestaw. Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klientowi będącemu konsumentem, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia
 10. Terenem dostawy jest obszar administracyjny Katowic, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śląskich, Czeladzi, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Bytomia, Świętochłowic, Mysłowic, Tychów oraz Jaworzna na terenie których dostawa odbywa się nieodpłatnie. Operator serwisu oferuje możliwość realizacji dostawy poza tym terenem po wcześniejszym uzgodnieniu dodatkowej opłaty.
 1. ZAMAWIANIE CATERINGU DIETETYCZNEGO
 1. Tylko zamówienia złożone do godziny 12:00 z płatnością online są realizowane od drugiego dnia roboczego, zamówienia złożone po 12:00 są realizowane od trzeciego dnia roboczego po tej dacie.
 2. Zamówienie diety następuje drogą mailową lub online, a jego realizacja odbywa się na drugi dzień roboczy od zaksięgowania wpłaty. Płatność za catering musi zostać dokonana przed realizacją zamówienia.
 3. Zamówienia mailowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu +48 519 086 449. Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie boxkitchen.pl.
 4. Zamawiający zobligowany jest podać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do doboru odpowiedniej diety. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych klient zobowiązany jest poinformować o nich konsultanta dietetycznego BoxKitchen przed złożeniem zamówienia.
 5. Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami brutto.
 6. Płatności umożliwiamy poprzez:
 1. przelew bankowy na konto w Millenium Bank o numerze: 04 1160 2202 0000 0003 1557 0638, (w którego tytule prosimy wpisać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz adres mailowy)
 2. stronę internetową boxkitchen.pl przy wykorzystaniu systemu T-Pay Krajowy Integrator Płatności S.A.
 1. ZMIANA I ZAWIESZENIE ZAMÓWIENIA
 1. Zmiana i czasowe zawieszenie zamówienia następuje online lub telefonicznie na trzy dni robocze przed faktyczną realizacją zamówienia, do godziny 12:00. Po okresie zawieszenia nastąpi kontynuacja pozostałej części zamówienia we wskazanym przez zamawiającego, przynajmniej trzy dni wcześniej, terminie. Zawieszenie może trwać maksymalnie jeden miesiąc (30 dni).
 2. Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie lub online do godz. 12:00 na dwa dni robocze wcześniej przed datą realizacji zamówienia.
 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia wybranego pakietu w trakcie jego trwania, klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów zakupionego pakietu.
 4. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych mailowo lub telefonicznie z klientem. Operator serwisu zastrzega, że w okresach świątecznych, długich weekendów może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym wcześniej poinformuje klientów.
 1. REKLAMACJE
 1. Reklamacje mogą być składane pod adresem Operatora serwisu Box Kitchen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, Aleja Mireckiego 14, NIP: 6342879470, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: info@boxkitchen.pl. Reklamacje muszą zawierać imię i nazwisko lub pełną firmę osoby zamawiającej, oznaczenie zamówienia, którego reklamacja dotyczy oraz opis roszczenia reklamacyjnego i podpis składającego reklamację (w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej).

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a klient zostanie poinformowany o zajętym przez Operatora serwisu stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na wskazany przez klienta adres.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Organizator będzie zbierał od odwiedzających Stronę następujące dane:
  1. imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy;
  2. miejsce zamieszkania lub siedziba;
  3. adres dostawy;
  4. numer telefonu;
  5. adres mailowy;
 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z u ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane te nie będą użyczane ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz we własnych celach marketingowych Operatora serwisu. Administratorem danych jest Operator Serwisu
 2. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpieniem do korzystania z Usług Operatora serwisu lub zakup produktów boxkitchen.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta dla Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówień i do własnych celów marketingowych
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia go na stronie internetowej boxkitchen.pl.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie oraz w wersji papierowej w siedzibie Operatora serwisu.

 

 1. COOKIES I POZOSTAŁE ZAGADNIENIA TECHNICZNE
 1. Strona internetowa Operatora serwisu wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. W większości przypadków jest to niezbędne do prawidłowego działania strony. Pliki cookie nigdy nie zawierają danych personalnych użytkowników. Ciasteczka umożliwiają budowę spersonalizowanych serwisów internetowych, które pozwalają użytkownikom decydować np. o kolejności wyświetlania niektórych elementów. Pliki cookie są również używane przez narzędzia analizujące ruch na stronach internetowych. Analizy statystyczne przeprowadzane z wykorzystaniem tych narzędzi są jednym ze źródeł poprawy jakości witryny internetowej Operatora serwisu.
 2. Pliki cookies dla Operatora serwisu wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

–  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego boxkitchen.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym boxkitchen.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 3. Można również w każdej chwili usunąć pliki cookie zapisane w przeglądarce. Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień cookie w przeglądarkach internetowych dostępne są na ich stronach internetowych: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej są następujące:
 1. komputer z dostępem do sieci Internet;
 2. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies;
 3. posiadanie konta e-mail – dla niektórych z usług, wymagających zarejestrowania konta na stronie.
 1. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa strona.
 2. Operator serwisu nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
 4. Do reklamacji związanych z funkcjonowaniem Strony stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu dotyczące reklamacji zamówień.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.
 6. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności